Pepperoni

Pepperoni

Zbiór narzędzi generujących treść, czyli typowe nawijanie macaroni na uszy, ale doprawione ;).


Nick

Generator tworzy coś na wzór pseudonimu (składając losowy przymiotnik i rzeczownik razem). Wywołanie adresu: http://dev.codeandpepper.com/Pepperoni/nick zwróci:

Niesposobny Kalifaktor

Możliwe jest określenie liczby wygenerowanych nicków poprzez podanie odpowiedniego parametru. Wywołanie adresu: http://dev.codeandpepper.com/Pepperoni/nick/5 zwróci:

Deszczowy Kuwejtczyk
Kwantytatywny Stelmaszuk
Tematyczny Fedain
Podobny Funk
Sekcyjny Fizjotest

EAN13

Generuje losowy kod w standardzie EAN13 (razem z cyfrą kontrolną). Wywołanie adresu: http://dev.codeandpepper.com/Pepperoni/ean13 zwróci:

8883455966976

Możliwe jest określenie liczby wygenerowanych kodów poprzez podanie odpowiedniego parametru. Wywołanie adresu: http://dev.codeandpepper.com/Pepperoni/ean13/4 zwróci:

2634262954931
8832563855412
1199933275711
1974475252532

Placeholder

Generuje dwukolorowy obrazek-zaślepkę z wprowadzonym wymiarem na środku. Nazwa pliku wpływa na wymiary i podawana jest według szablonu {szerokość}x{wysokość}[skala].{rozszerzenie}, gdzie:

 • szerokość określa szerokość grafiki w pikselach
 • wysokość określa wysokosć grafiki w pikselach
 • skala jest opcjonalna i zgodna z formatem przyjętym przez Apple (możliwe wartości to @2x oraz @3x), grafika będzie odpowiednio większa, np. dla 200x200@2x zwrócony zostanie obrazek o rozmiarach 400x400 pikseli.
 • rozszerzenie format zwróconej grafiki, możliwe wartości to: jpg, jpeg, png, gif
Przykładowe grafiki
http://dev.codeandpepper.com/Pepperoni/placeholder/400x200.png

Placeholder 400x200

http://dev.codeandpepper.com/Pepperoni/placeholder/200x100@2x.png

Placeholder 200x100@2x

http://dev.codeandpepper.com/Pepperoni/placeholder/200x100.png

Placeholder 200x100@2x


Photo

Generuje zdjęcie z dostępnych zasobów wg żądanego rozmiaru. Zdjęcie jest kadrowane wg reguły aspect fit co oznacza, że zostanie dopasowane do żądanych wymiarów, a reszta wykadrowana. Nazwa pliku powinna przestrzegać szablonu {kategoria}/[id-obrazka][filtry]{szerokość}x{wysokość}.jpg, gdzie:

 • kategoria określa kategorię źródłową obrazków, na chwilę obecną są to: city (25), food (19), landscape (2), restaurant (10) oraz space (7)
 • szerokość określa szerokość grafiki w pikselach
 • wysokość określa wysokosć grafiki w pikselach
 • id-obrazka określa konkretny numer grafiki z zasobów, jeżeli ta wartość nie zostanie podana to zostanie zwrócona losowe grafika z wszystkich dostępnych dla danej kategorii, po numerze obrazka powinien być wstawiony znak myślnika -
 • filtry określa jakie filtry mają być zaaplikowane na wynikowym zdjęciu, można ich podać więcej niż jeden i wykonywane są w takiej kolejności, w jakiej zostaną zdefiniowane (dlatego zdjęcie z filtrami pixelated-blurred będzie inne niż blurred-pixelated), należy je oddzielić znakiem myślnika -. Dostępne filtry:
  • pixelated efekt mozaiki czy też pikselizacji o sile 4 pikseli
  • blurred rozmywa zdjęcie
  • grayscaled tworzy zdjęcie czarno-białe
  • dimmed przyciemnia zdjęcie o 60%
  • sketched usuwa średnie kolory, tworząc coś na wzór szkicu
Przykładowe zdjęcia
http://dev.codeandpepper.com/Pepperoni/photo/space/1-blurred-400x200.jpg

1-blurred-400x200.jpg

http://dev.codeandpepper.com/Pepperoni/photo/space/2-pixelated-400x200.jpg

2-pixelated-400x200.jpg

http://dev.codeandpepper.com/Pepperoni/photo/landscape/2-grayscaled-400x200.jpg

2-grayscaled-400x200.jpg

http://dev.codeandpepper.com/Pepperoni/photo/landscape/1-blurred-dimmed-500x300.jpg

1-blurred-dimmed-500x300.jpg

http://dev.codeandpepper.com/Pepperoni/photo/landscape/1-blurred-dimmed-grayscaled-500x300.jpg

1-blurred-dimmed-grayscaled-500x300.jpg